HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “TÀI ĐỊNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CHO PHỤC HỒI  VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ”
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “TÀI ĐỊNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CHO PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ” Tin hoạt động Sáng 16/06/2022, tại Hội trường H3 trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Thương mại và Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính - Bộ Tài chính đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc gia thường niên lần thứ 3 với chủ đề: “Tái định hình thị trường tài chính cho phục hồi và phát triển kinh tế”. 18/06/2022
TỔNG KẾT HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM TRONG BỐI CÁNH MỚI”
TỔNG KẾT HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM TRONG BỐI CÁNH MỚI” Tin hoạt động Phát triển dịch vụ tài chính số đang ngày càng thể hiện là xu thế không thế đảo ngược, nhất là khi các quốc gia trên toàn cầu đã và đang trải nghiệm những thay đổi cũng như những thách thức chưa từng có tiền lệ đến từ đại dịch Covid-19. Việc ứng dụng nhiều hơn các công nghệ tiên tiến trong cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính sáng tạo được nhiều quốc gia trên thế giới chú trọng, trong đó có Việt Nam, để đối phó với cuộc khủng hoảng cũng như phát huy lợi thế để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển các dịch vụ tài chính trong tình hình mới cũng đi kèm không ít thách thức, đòi hỏi cần phải có thay đổi về thể chế, tăng cường đầu tư vốn, đổi mới công nghệ và nâng cao trình độ nhân lực,... Trong bối cảnh đó, việc cung cấp diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và các học giả thực hiện những nghiên cứu, trao đổi, phát triển những tri thức và kỹ n 13/10/2021