DYNAGEN INITIATIVE: DỰ ÁN NÂNG CAO KỸ NĂNG CHO  SINH VIÊN TẠI HÀ NỘI
DYNAGEN INITIATIVE: DỰ ÁN NÂNG CAO KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN TẠI HÀ NỘI Tuyển dụng dành cho sinh viên DynaGen Initiative - Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên mở nhận hồ sơ đăng ký tới 17h00 ngày 30/05/2019! Nếu bạn là sinh viên đang học tập tại Hà Nội, đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chúng tôi và mong muốn trau dồi thêm các kiến thức, kỹ năng mềm cần thiết thì hãy chuẩn bị hồ sơ và đăng ký ngay hôm nay! 12/05/2019