Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Điện thoại: (04) 37688914
Email: tcnh@vcu.edu.vn
Trưởng khoa: PGS.TS, Lê Thị Kim Nhung
Phó trưởng khoa: TS, Nguyễn Thị Minh Hạnh

 

1. Quá trình hình thành và phát triển
Khoa Tài chính - Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 593/TM-TCHC ngày 6/8/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại.
Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng thương mại
            Mã số: TMA 408 - H
Văn bằng: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Năm học 2007 - 2008 là năm đầu tiên Khoa chính thức thực hiện nhiệm vụ quản lí đào tạo với số lượng sinh viên thực tế nhập học là 216, được biên chế thành 4 lớp hành chính.
Đến nay (năm học 2015 - 2016), Khoa đã có 5 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường với 1326 sinh viên và hiện đang có 1340 sinh viên đang trong chương trình đào tạo với 26 lớp hành chính, trong đó khóa 50 và khóa 51 mỗi khóa có một lớp cử nhân chất lượng cao.
Ngày đầu thành lập, Khoa gồm 2 bộ môn: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng chứng khoán, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên được bổ nhiệm làm Trưởng khoa, TS Lê Thị Kim Nhung được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa.
Năm học 2010 - 2011, Khoa tiếp nhận thêm bộ môn Quản trị tài chính từ Khoa Thương mại quốc tế chuyển về, nâng số bộ môn trực thuộc lên thành 3 bộ môn và số cán bộ giảng viên thành 30.
Nhiệm kỳ 2011 - 2016 PGS.TS Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm làm Trưởng khoa, PGS.TS Lê Thị Kim Nhung được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa.
Tháng 1/2013 PGS.TS Lê Thị Kim Nhung được bổ nhiệm làm Trưởng khoa tiếp tục nhiệm kỳ 2011 - 2016, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh được bổ nhiệm là Phó trưởng khoa.
 
2. Các bộ môn trực thuộc
2.1. Bộ môn Ngân hàng - Chứng khoán
● Quá trình phát triển
Bộ môn Ngân hàng - Chứng khoán được thành lập theo Quyết định số 593/TM-TCHC ngày 6/8/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại cùng với khoa Tài chính - Ngân hàng trên cơ sở tách 2 bộ môn Quản trị Tài chính (trực thuộc khoa Thương mại Quốc tế) và bộ môn Tài chính doanh nghiệp (trực thuộc khoa Kế toán - Tài chính) thành ba bộ môn: bộ môn Quản trị Tài chính (trực thuộc khoa Thương mại Quốc tế) và bộ môn Ngân hàng - Chứng khoán, bộ môn Tài chính doanh nghiệp (trực thuộc khoa Tài chính - Ngân hàng). Nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy các học phần theo sự phân công của nhà trường và thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán và Bảo hiểm..
● Các môn học đảm nhiệm
Đảm nhận giảng dạy các học phần (Thị trường chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán, Thanh toán Quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu, Quản trị ngân hàng thương mại, Tài chính quốc tế) cho các đối tượng Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông (Hoàn chỉnh kiến thức), Bằng 2 và Cao học.
● Danh sách cán bộ, giảng viên của bộ môn

STTHọ và tênHọc hàm, học vị, chức danhChức vụGhi chú
1Phùng Việt Hà TS, GVCTrưởng bộ môn 
2Lê Nam LongThS, GVP. trưởng bộ môn 
3Vũ Ngọc DiệpThS,GVCT Công đoàn KhoaNCS
4Đặng Thị Minh NguyệtTS, GV  
5Lê Đức TốThS, GVPhó BT Đoàn TN TrườngNCS 
6Nguyễn Thanh PhươngTS, GV  
7Đặng Thị Lan PhươngTS, GV NCS
8Đinh Thị Phương AnhThS, GV NCS
     
 
2.2. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
            ● Quá trình phát triển
Bộ môn Tài chính doanh nghiệp với tiền thân là Bộ môn Tài chính - Tín dụng trực thuộc Khoa Kế toán - Tài chính được thành lập năm 1995 theo quyết định của nhà trường. Khi đó, nhiệm vụ chính của bộ môn là nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn học Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp thương mại, Thị trường chứng khoán, Thanh toán - Tín dụng quốc tế. Đến năm 1998, với mục tiêu mở rộng quy mô đào tạo và đa dạng hóa chuyên ngành đào tạo, Bộ môn Tài chính - Tín dụng được tách ra thành 2 bộ môn: Bộ môn Tài chính - Tín dụng trực thuộc khoa Kế toán - Tài chính và Bộ môn Tài chính quốc tế trực thuộc Khoa Thương mại quốc tế. Năm 2006, với việc rà soát, tái cấu trúc chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, theo quyết định của nhà trường, Bộ môn Tài chính - Tín dụng được đổi tên thành Bộ môn Tài chính doanh nghiệp. Tiếp nối quá trình đổi mới và phát triển của nhà trường, đến tháng 8 năm 2007, Khoa Tài chính - Ngân hàng chính thức ra đời. Từ đó, Bộ môn Tài chính doanh nghiệp được chuyển về trực thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng theo Quyết định số 593/TM-TCHC ngày 6/8/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại. Hiện nay, nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy các học phần theo sự phân công của nhà trường và thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực tài chính.
● Các môn học đảm nhiệm
Đảm nhận giảng dạy các học phần (Nhập môn tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Định giá tài sản, Tài chính vi mô) cho các đối tượng Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông, Bằng 2 và Cao học.
● Danh sách cán bộ, giảng viên của bộ môn
STTHọ và tênHọc hàm, học vị, chức danhChức vụGhi chú
1Vũ Xuân DũngTS, GVCTrưởng bộ môn 
2Nguyễn Thanh HuyềnTS, GVP. trưởng bộ môn 
3Lê Thị Kim NhungPGS, TS, GVCTrưởng khoa, Bí thư chi bộ 
4Nguyễn Thị Minh HạnhTS, GVCPhó trưởng khoa 
5Nguyễn Thùy LinhThS, GV NCS
6Đỗ Thị DiênThS, GV NCS
7Lê Hà TrangThS, GV NCS
8Vũ Xuân ThủyThS, GV NCS 
9Nguyễn Hữu ThaoThS, GV NCS
10Trần Thị Thu TrangThS, GV  
11Lê Thanh HuyềnThS, GV NCS
12Phan Thị HuệCN, CVCThư ký khoa 
 
2.3. Bộ môn Quản trị tài chính
            ● Quá trình phát triển:
Bộ môn Quản trị tài chính tiền thân là bộ môn Tài chính quốc tế được thành lập năm 1998 cùng với ra đời của Khoa Thương mại quốc tế. Khi mới thành lập, bộ môn có 4 giảng viên, đ/c Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn, đ/c Nguyễn Thị Phương Liên được bổ nhiệm phó trưởng bộ môn. Sau 2 năm thành lập, bộ môn đã tiếp nhận thêm 4 giáo viên mới. Sau khi đ/c Thanh được bổ nhiệm giữ chức trưởng khoa TMQT, đ/c Nguyễn Thị Phương Liên được bổ nhiệm trưởng bộ môn (4/2002). Tháng 08/2007, đồng chí Nguyễn Thị Phương Liên chuyển sang làm trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng, đồng chí Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm làm trưởng Bộ môn, đ/c Phạm Tuấn Anh là Phó trưởng bộ môn. Ngày 29/6/2009, đ/c Phạm Tuấn Anh được bổ nhiệm là Trưởng bộ môn và đ/c Nguyễn Thị Minh Thảo là phó trưởng bộ môn. Tháng 8/2010, theo Quyết định 425/QĐ-ĐHTM ngày 11/8/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, bộ môn chuyển về Khoa Tài chính - Ngân hàng. Nhiệm kỳ 2011 - 2016 đ/c Phạm Tuấn Anh được tái bổ nhiệm là Trưởng bộ môn và đ/c Nguyễn Thị Minh Thảo là phó trưởng bộ môn. Hiện bộ môn có 9 giảng viên.
● Các môn học đảm nhiệm:
Đảm nhận giảng dạy các học phần (Quản trị tài chính doanh nghiệp, Toán tài chính, Quản trị rủi ro trong đầu tư tài chính và chứng khoán, Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng, Kinh tế bảo hiểm) cho các đối tượng Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông, Bằng 2 và Cao học.
● Danh sách các cán bộ, giảng viên của bộ môn
STTHọ và tênHọc hàm, học vị, chức danhChức vụGhi chú
1Phạm Tuấn AnhTS, GVCTrưởng Bộ môn  
2Nguyễn Thị Minh ThảoTS, GVP. Trưởng Bộ môn 
3Nguyễn Việt BìnhThS, GV  NCS
4Trịnh Công SơnThS, GV NCS
5Nguyễn Thị Liên HươngThS, GVBí thư chi đoàn GVNCS
6Đàm Thanh HuyềnThS, GVPhó CT Công đoàn KhoaNCS
7Đỗ Phương ThảoThS, GV  NCS
8Đặng Thu TrangThS, GV  
9Ngô Thị NgọcThS, GV  
Xem thêm