Giới thiệu

Khoa Tài chính - Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 593/TM-TCHC ngày 6/8/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại.
Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng thương mại
Văn bằng: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Năm học 2007 - 2008 là năm đầu tiên Khoa chính thức thực hiện nhiệm vụ quản lí đào tạo với số lượng sinh viên thực tế nhập học là 216, được biên chế thành 4 lớp hành chính.
Đến nay (năm học 2015 - 2016), Khoa đã có 5 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường với 1326 sinh viên và hiện đang có 1340 sinh viên đang trong chương trình đào tạo với 26 lớp hành chính, trong đó khóa 50 và khóa 51 mỗi khóa có một lớp cử nhân chất lượng cao.
Xem tất cả
Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký ngay

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng trở thành sinh
viên Khoa Tài chính - Ngân hàng Đại học
Thương mại?

Đăng ký tuyển sinh ngay!

Điện thoại: Email: