Giới thiệu

Giới thiệu

 

Khoa Tài chính - Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 593/TM-TCHC ngày 6/8/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại.
Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng thương mại
Văn bằng: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Năm học 2007 - 2008 là năm đầu tiên Khoa chính thức thực hiện nhiệm vụ quản lí đào tạo với số lượng sinh viên thực tế nhập học là 216, được biên chế thành 4 lớp hành chính.
Đến nay (năm học 2015 - 2016), Khoa đã có 5 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường với 1326 sinh viên và hiện đang có 1340 sinh viên đang trong chương trình đào tạo với 26 lớp hành chính, trong đó khóa 50 và khóa 51 mỗi khóa có một lớp cử nhân chất lượng cao.
Ngày đầu thành lập, Khoa gồm 2 bộ môn: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng chứng khoán, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên được bổ nhiệm làm Trưởng khoa, TS Lê Thị Kim Nhung được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa.
Năm học 2010 - 2011, Khoa tiếp nhận thêm bộ môn Quản trị tài chính từ Khoa Thương mại quốc tế chuyển về, nâng số bộ môn trực thuộc lên thành 3 bộ môn và số cán bộ giảng viên thành 30.
Nhiệm kỳ 2011 - 2016 PGS.TS Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm làm Trưởng khoa, PGS.TS Lê Thị Kim Nhung được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa.
Tháng 1/2013 PGS.TS Lê Thị Kim Nhung được bổ nhiệm làm Trưởng khoa tiếp tục nhiệm kỳ 2011 - 2016, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh được bổ nhiệm là Phó trưởng khoa.

Tháng 5/2023 PGS.TS Phạm Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Khoa Tài chính - Ngân hàng kỳ tiếp theo.

Xem thêm