Các bộ môn

1. Bộ môn Ngân hàng và Thị trường tài chính
● Quá trình phát triển
Bộ môn Ngân hàng &Thị trường tài chính tiền thân là Bộ môn Ngân hàng chứng khoán được thành lập theo Quyết định 953/TM-TCHC ngày 6/8/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại. Bộ môn Ngân hàng Chứng khoán được thành lập trên cơ sở tách hai bộ môn: Bộ môn Tài chính quốc tế và Bộ môn Tài chính doanh nghiệp. Bộ môn Ngân hàng- Chứng khoán được Nhà trường giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán bao gồm: Quản trị Ngân hàng thương mại, Kinh doanh chứng khoán, Thị trường chứng khoán, Thanh toán quốc tế và Tài trợ xuất nhập khẩu, Tài chính quốc tế… Đến tháng 12 năm 2018, Nhà trường tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức các Khoa chuyên ngành, giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo hướng chuyên môn chuyên sâu, Bộ môn Ngân hàng- Chứng khoán được đổi tên thành Bộ môn Ngân hàng & Thị trường tài chính, Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các học phần chuyên ngành thuộc lĩnh vực Ngân hàng và Thị trường tài chính. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Giảng viên Bộ môn tập trung vào những vấn đề cốt lõi của chuyển đổi mô hình kinh tế, phát triển bền vững theo góc tiếp cận của định chế tài chính; Những hướng nghiên cứu giảng viên Bộ môn đã và đang triển khai nghiên cứu bao gồm: Phát triển bền vững Ngân hàng thương mại, Chuyển đổi số của Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam, Ngân hàng xanh, Tài chính xanh…
● Các môn học đảm nhiệm

Bộ môn Ngân hàng & Thị trường tài chính đảm nhiệm giảng dạy các 07 học phần trong Chương trình đào tạo Đại học ngành Tài chính Ngân hàng Thương mại bao gồm: Quản trị Ngân hàng thương mại, Tài chính quốc tế, Kinh doanh chứng khoán, Thị trường chứng khoán, Tài chính vi mô, Thanh toán quốc tế và Tài trợ Xuất nhập khẩu, Thị trường ngoại hối..; Đối với chương trình đào tạo Sau đại học, Bộ môn được giao nhiệm vụ giảng dạy 5 học phần bao gồm: Quản trị Ngân hàng thương mại nâng cao, Thị trường công cụ phái sinh, Dịch vụ ngân hàng hiện đại, Quản lý danh mục đầu tư, Tài chính hành vi.

● Danh sách cán bộ, giảng viên của bộ môn

TS, GVC. Phùng Việt Hà

Trưởng bộ môn Ngân hàng và Thị trường tài chính

*Điện thoại:    

*E-mail: ha.pv@tmu.edu.vn

TS, GVC. Đặng Thị Minh Nguyệt

Phó trưởng bộ môn Ngân hàng và Thị trường tài chính

*Điện thoại: 0903469669

*Email: nguyetminh@tmu.edu.vn

TS, GVC. Vũ Ngọc Diệp

*Điện thoại: 0968346877

*Email: vungocdiep@tmu.edu.vn

 

TS, GVC. Đặng Thị Lan Phương

*Điện thoại: 0983524681

*Email: phuong.dtl@tmu.edu.vn

 

TS, GVC. Nguyễn Thanh Phương

*Điện thoại: 0979.582.123

*Email: phuong.ntt@tmu.edu.vn

ThS, GV. Lê Nam Long

* Điện thoại: 0923567999

* E-mail: long.ln@tmu.edu.vn

ThS, GV. Lê Đức Tồ

* Điện thoại: 0972104566

* E-mail: Leducto6899@gmail.com

ThS, GV. Nguyễn Bích Ngọc

* Điện thoại: 0936238682

* E-mail: ngoc.nb@tmu.edu.vn

ThS, GV. Phạm Thu Trang

Phó Bí thư Liên chi Đoàn

* Điện thoại: 0962781423

* E-mail: trangpt@tmu.edu.vn

ThS. GV. Nguyễn Anh Thư

*Điện thoại: 0932237228

*Email: thu.na@tmu.edu.vn

ThS, GV. Đỗ Thùy Linh

* Điện thoại: 0973716722

* E-mail: linh.dt1@tmu.edu.vn

 
2. Bộ môn Tài chính công
            ● Quá trình phát triển
Bộ môn Tài chính công với tiền thân là Bộ môn Tài chính - Tín dụng trực thuộc Khoa Kế toán - Tài chính được thành lập năm 1995 theo quyết định của nhà trường. Khi đó, nhiệm vụ chính của bộ môn là nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn học Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp thương mại, Thị trường chứng khoán, Thanh toán - Tín dụng quốc tế. Đến năm 1998, với mục tiêu mở rộng quy mô đào tạo và đa dạng hóa chuyên ngành đào tạo, Bộ môn Tài chính - Tín dụng được tách ra thành 2 bộ môn: Bộ môn Tài chính - Tín dụng trực thuộc khoa Kế toán - Tài chính và Bộ môn Tài chính quốc tế trực thuộc Khoa Thương mại quốc tế. Năm 2006, với việc rà soát, tái cấu trúc chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, theo quyết định của nhà trường, Bộ môn Tài chính - Tín dụng đã được đổi tên thành Bộ môn Tài chính doanh nghiệp. Tiếp nối quá trình đổi mới và phát triển của nhà trường, đến tháng 7 năm 2007, Khoa Tài chính - Ngân hàng chính thức ra đời. Từ đó, Bộ môn Tài chính doanh nghiệp được chuyển về trực thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng. Hiện nay, nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy các học phần theo sự phân công của nhà trường và thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực tài chính. Đến tháng 12 năm 2018, sau khi nhà trường tổ chức sắp xếp lại các bộ môn, Bộ môn Tài chính doanh nghiệp được đổi tên thành Bộ môn Tài chính công và đảm nhận việc giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực tài chính công và quản lý tài chính công.
● Các môn học đảm nhiệm

Đảm nhận giảng dạy các học phần: Nhập môn Tài chính - Tiền tệ, Tài chính công, Thuế, Quản lý Ngân sách nhà nước, Quản lý Tài sản công, Nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, Quản lý tài chính dự án đầu tư công, Định giá tài sản, Kinh tế học tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, Quản lý thuế, Tài chính công nâng cao cho các đối tượng Đại học chính quy và Cao học.

● Danh sách cán bộ, giảng viên của bộ môn

 

TS, GVCC. Vũ Xuân Dũng

Trưởng bộ môn

Điện thoại: 098.328.2879

Email: vuxuandung@tmu.edu.vn

 

TS, GVC. Nguyễn Thanh Huyền

Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 093.693.0077

Email:thanhhuyen- tcnh@tmu.edu.vn

 

TS, GVC. Nguyễn Thị Minh Hạnh

Phó trưởng khoa, Phó bí thư chi bộ

Điện thoại: 091.212.1751

Email: hanhdhtm@tmu.edu.vn

 

 

 

PGS.TS, GVCC. Lê Thị Kim Nhung

Điện thoại: 098.288.7767

Email: kimnhung2015@tmu.edu.vn

 

ThS, GVC. Nguyễn Thuỳ Linh

Điện thoại: 091.309.1333

Email:thuylinhnguyen@tmu.edu.vn

 

TS, GVC. Đỗ Thị Diên

Chủ tịch công đoàn khoa

Điện thoại: 091.514.3763

Email: dothidien@gmail.com

 

TS, GVC. Lê Hà Trang

Điện thoại: 090.430.8168

Email: hatrangvcu@gmail.com

 

TS, GVC. Trần Thị Thu Trang

Điện thoại: 097.772.4586

Email: tranthithutrang@tmu.edu.vn

 

TS, GVC. Lê Thanh Huyền

Bí thư chi đoàn GV

Điện thoại: 098.550.7746

Email: lethanhhuyen@tmu.edu.vn

 

TS, GV. Nguyễn Hương Giang

Điện thoại: 094.986.8567

Email: huonggiangnguyen310@gmail.com

 

ThS, GV. Lê Thuỳ Dương

Điện thoại: 034.796.2826

Email: duonglt@tmu.edu.vn

 

ThS, GV. Trần Thị Hải Yến

Điện thoại: 094.808.8989

Email: tthyen.vnm@gmail.com

 

ThS, GV. Nguyễn Minh Hiền

Bí thư liên chi đoàn khoa

Điện thoại: 098.594.3533

Email: nguyenminhhien@tmu.edu.vn

 
3. Bộ môn Quản trị tài chính

Bộ môn Quản trị tài chính tiền thân là Bộ môn Tài chính quốc tế được thành lập năm 1998 cùng với ra đời của Khoa Thương mại quốc tế. Khi mới thành lập, Bộ môn có 4 giảng viên, TS Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn, TS Nguyễn Thị Phương Liên được bổ nhiệm phó trưởng bộ môn. Sau 2 năm thành lập, bộ môn đã tiếp nhận thêm 4 giảng viên mới. Sau khi PGS,TS. Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm giữ chức trưởng khoa Thương mại quốc tế, TS Nguyễn Thị Phương Liên được bổ nhiệm trưởng bộ môn (4/2002). Tháng 08/2007, PGS,TS Nguyễn Thị Phương Liên chuyển sang làm trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng, PGS,TS Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm làm trưởng Bộ môn, đ/c Phạm Tuấn Anh là Phó trưởng bộ môn. Ngày 29/6/2009, TS Phạm Tuấn Anh được bổ nhiệm là Trưởng bộ môn và đ/c Nguyễn Minh Thảo là phó trưởng bộ môn. Tháng 8/2010, theo Quyết định 425/QĐ-ĐHTM ngày 11/8/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, bộ môn chuyển về Khoa Tài chính - Ngân hàng. Nhiệm kỳ 2011 – 2016, TS Phạm Tuấn Anh được tái bổ nhiệm là Trưởng bộ môn và đ/c Nguyễn Minh Thảo là phó trưởng bộ môn. Với sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị tài chính, Bộ môn đã và đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển chung của Khoa Tài chính – Ngân hàng cũng như Trường Đại học Thương Mại.

Trong một bước tiến mới, ngày 24 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định số 867/QĐ-ĐHTM, PGS.TS Phạm Tuấn Anh nhận cương vị quản lý mới làm Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, đồng thời, ngày 12 tháng 10 năm 2023, theo Quyết định số 1723/QĐ-ĐHTM, TS Đàm Thị Thanh Huyền được bổ nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn đồng hành với TS Nguyễn Minh Thảo với chức vụ Phó bộ môn tiếp tục xây dựng và phát triển Bộ môn ngày một trưởng thành với nhiều thành tựu mới. Sự chuyển mình này thể hiện cam kết của Bộ môn trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các hệ đào tạo cũng như tăng cường năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và người học nói chung.

Tính đến nay, đội ngũ giảng viên của Bộ môn là 13 người, không chỉ có trình độ chuyên môn tốt, học vị cao mà còn sở hữu sự tận tâm và đam mê trong nghiên cứu khoa học và truyền đạt kiến thức cho người học. Với 1 phó giáo sư, 05 tiến sĩ, 05 nghiên cứu sinh và 02 thạc sĩ, các giảng viên không chỉ có kiến thức lý thuyết sâu rộng mà còn có khả năng ứng dụng linh hoạt kiến thức thực tiễn trong đào tạo. Sự sẵn lòng và nhiệt huyết của đội ngũ giảng viên đảm bảo rằng người học sẽ được tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng mới nhất. Điều này không chỉ tạo điều kiện tốt cho sự phát triển cá nhân của sinh viên, cao học viên, nghiên cứu sinh, mà còn đảm bảo chất lượng đầu ra của các chương trình đào tạo, giúp người học trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nhằm sẵn sàng cho thị trường lao động ngày nay, nơi nhu cầu về nhân lực có trình độ chuyên môn cao ngày càng tăng.

* Các học phần đảm nhận

Hiện nay, Bộ môn Quản trị tài chính đảm nhận việc giảng dạy các học phần: Quản trị tài chính, Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng, Bảo hiểm, Công nghệ bảo hiểm, Quản trị rủi ro tài chính, Công nghệ và đổi mới tài chính, Quản trị tài chính công ty đa quốc gia, Quản lý tài chính an sinh xã hội, Quản lý tài chính các tổ chức phi lợi nhuận,  Financial Management, Multinational Financial Management, Financial Mathematics  …..  cho các đối tượng Đại học chính quy, Đại học từ xa, Đại học liên thông, Đại học liên kết, Văn bằng 2 và Cao học. Bên cạnh đó, Bộ môn đảm nhận giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp nhiều học phần thuộc chuyên ngành đào tạo theo phân công của Trường.
 
*Danh sách các cán bộ, giảng viên của bộ môn

 


 

 

 

 

 

PGS,TS. Phạm Tuấn Anh

Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng 

Bí Thư chi bộ

* Điện thoại: 0983683898  

* E-mail: phamtuananh@tmu.edu.vn


 

 

 

 

TS, GVC. Đàm Thị Thanh Huyền

Trưởng bộ môn Quản trị tài chính

Phó chủ tịch công đoàn Khoa

* Điện thoại: 0983717883

* E-mail: damthithanhhuyen@tmu.edu.vn

 


 

 

 

 

TS, GVC. Nguyễn Minh Thảo

Phó bộ môn Quản trị tài chính

* Điện thoại :0982468016

* E-mail: minhthaodhtm@gmail.com

 

 


ThS, GVC. Nguyễn Việt Bình

* Điện thoại : 0945121111

* E-mail: vietbinh55@gmail.com


 

 

 

 

TS, GVC. Nguyễn Thị Liên Hương

Chi ủy viên

* Điện thoại: 098 681 1684

 * E-mail: lh1684@tmu.edu.vn

 


TS, GVC. Đỗ Phương Thảo

* Điện thoại: 0948852929

* E-mail: thaominh.tm@gmail.com

 

TS, GV. Ngô Thùy Dung

* Điện thoại: 0942334123

* E-mail: ngothuydung@tmu.edu.vn


ThS, GVC. Đặng Thu Trang

* Điện thoại: 0946046045

* E-mail: dangthutrang.vcu@gmail.com


 

 

 

 

ThS, GV. Ngô Thị Ngọc

* Điện thoại: 0968830606

* E-mail: ftu.ngoc@gmail.com


 

 

 

 

 

ThS, GV. Nguyễn Ngọc Khánh Linh

Phó bí thư chi đoàn GV

* Điện thoại: 0917230791

* E-mail: linh.nnk@tmu.edu.vn


 

 

 

 

ThS, GV. Nguyễn Thị Thu Hằng

* Điện thoại: 0888665551

* E-mail: hang.ntt1@tmu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

ThS, GV. Nguyễn Minh Nhật Linh

* Điện thoại: 0974031195

 

 

 

 

ThS, CV. Lê Kim Anh

Chuyên viên hành chính đào tạo Khoa

* Điện thoại: 0947926979

 

Xem thêm