Lý lịch khoa học giảng viên

LÝ LỊCH KHOA HỌC BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

18/08/2021
Danh sách giảng viên hiện tại của bộ môn gồm 13 Thầy/Cô giáo:
 • PGS,TS. Phạm Tuấn Anh
 • TS. Nguyễn Thị Minh Thảo
 • ThS. Nguyễn Việt Bình
 • ThS. Trịnh Công Sơn
 • ThS. Nguyễn Thị Liên Hương
 • ThS. Đàm Thanh Huyền
 • TS. Đỗ Phương Thảo
 • Ths. Ngô Thùy Dung
 • ThS. Đặng Thu Trang
 • ThS. Ngô Thị Ngọc
 • Ths. Nguyễn Ngọc Khánh Linh
 • Ths. Nguyễn Minh Nhật Linh
 • Ths. Bùi Tuấn Minh
Dưới đây là các file lý lịch khoa học của các giảng viên: