Lý lịch khoa học giảng viên

LÝ LỊCH KHOA HỌC BỘ MÔN NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

18/08/2021
Danh sách giảng viên hiện tại của bộ môn gồm 13 Thầy/Cô giáo:
 • TS. Phùng Việt Hà
 • TS. Đặng Thị Minh Nguyệt
 • PGS, TS. Nguyễn Thị Phương Liên
 • TS. Nguyễn Thu Thủy
 • TS. Vũ Ngọc Diệp
 • Ths. Lê Nam Long
 • Ths. Đặng Thị Lan Phương
 • TS. Nguyễn Thanh Phương
 • Ths. Lê Đức Tố
 • TS. Đinh Thị Phương Anh
 • Ths. Nguyễn Bích Ngọc
 • Ths. Phạm Thu Trang
 • Ths. Nguyễn Anh Thư
Dưới đây là các file lý lịch khoa học của các giảng viên: