Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính - ngân hàng thương mại chất lượng cao

30/06/2022

Khoa Tài chính - ngân hàng, Trường Đại học Thương mại giới thiệu chuẩn đầu ra ngành đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính - ngân hàng thương mại chất lượng cao.

Nội dung chi tiết có trong file đính kèm