THE NEXT BANKER  CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM CÔNG VIỆC THỰC TẾ NGÀNH NGÂN HÀNG  DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI
THE NEXT BANKER CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM CÔNG VIỆC THỰC TẾ NGÀNH NGÂN HÀNG DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI Thông cáo báo chí The Next Banker là chương trình được ACB thiết kế dành riêng cho các bạn sinh viên năm cuối, mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng và trải nghiệm công việc thực tế của một “Banker” 15/10/2019