Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024

12/03/2024
Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2024, Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Quyết định số 1316/QĐ-ĐHTM ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Quyết định số 126/QĐ-ĐHTM ngày 24/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy định tuyển sinh Sau đại học; Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2024, Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024 như sau:

1. Mục tiêu đào tạo

 

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại nhằm đào tạo những nhà khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, để phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động chuyên môn theo ngành đào tạo.

 

2Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

 

TT

Tên ngành (chuyên ngành)

Mã số

Chỉ tiêu dự kiến

1

Kinh doanh thương mại (Kinh doanh thương mại)

9340121

10

2

Kế toán (Kế toán)                   

9340301

10

3

Quản lý kinh tế (Quản lý kinh tế)

9310110

10

4

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)

9340101

10

5

Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng)

9340201

10

6

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực)

9340404

5

 

3Thời gian và hình thức đào tạo

 

Thời gian đào tạo tiêu chuẩn của trình độ tiến sĩ là 04 năm (48 tháng). Nghiên cứu sinh dự tuyển từ bậc thạc sĩ có thể đăng kí thời gian đào tạo 03 năm (36 tháng). Thời gian đào tạo được xác định tại quyết định công nhận nghiên cứu sinh và kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khoá của từng nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh được phép hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa không quá 01 năm (12 tháng), hoặc chậm hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa nhưng tổng thời gian đào tạo không vượt quá 06 năm (72 tháng).

 

Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức chính quy. Nghiên cứu sinh phải dành đủ thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Thương mại theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó nghiên cứu sinh cần đăng ký đủ 30 tín chỉ trong ít nhất hai năm học đầu của chương trình đào tạo.

 

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

 

5. Điều kiện dự tuyển

 

5.1. Điều kiện về văn bằng

 

Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ phù hợp với ngành đăng kí dự tuyển trình độ tiến sĩ. Danh mục các ngànhchuyên ngành thạc sĩ và đại học được coi là phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ được quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo. Các bằng tốt nghiệp thuộc ngànhchuyên ngành không có trong danh mục này nhưng có chuyên môn gần với ngành đăng kí dự tuyển được Hội đồng tuyển sinh xem xét cụ thể sau khi người dự tuyển nộp hồ sơ.

 

Trong trường hợp người dự tuyển chưa có bằng thạc sĩ hoặc có bằng thạc sĩ phù hợp nhưng không thuộc ngành đúng với ngành dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ cần phải học bổ sung kiến thức trình độ thạc sĩ của ngành đăng kí dự tuyển sau khi trúng tuyển.

 

Ghi chúNgười dự tuyển có bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được dịch thuật công chứng sang tiếng Việt và nộp kèm theo bản công chứng Văn bản Công nhận văn bằng do Cục Quản lý Chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

 

5.2. Điều kiện về nghiên cứu khoa học

 

Người dự tuyển là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học có trong danh mục được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình (xem tại Phụ lục 5 của Thông báo), hoặc kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế có mã số ISBN, trong thời hạn 3 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển.

 

5.3. Điều kiện về ngoại ngữ

 

5.3.1. Người dự tuyển là công dân Việt Nam, phải có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ sau:

 

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

 

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

 

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (quy định tại Phụ lục 2 của Thông báo), còn hiệu lực trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một tổ chức khảo thí được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

 

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ khác tiếng Anh theo quy định tại điểm c.

 

Các trường hợp quy định tại điểm d phải có thêm chứng chỉ tiếng Anh trình độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, còn hiệu lực trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng kí dự tuyển, được cấp bởi một tổ chức khảo thí được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

 

5.3.2. Người dự tuyển là công dân nước ngoài, phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học/ thạc sĩ do một cơ sở đào tạo Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian tại Việt Nam và có trình độ tiếng Anh tối thiểu từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (trừ trường hợp là người bản ngữ).

 

5.4. Có dự thảo đ cương nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ

 

Dự thảo đề cương nghiên cứu cần trình bày rõ tên đề tài hoặc định hướng lĩnh vực nghiên cứu; ngành và mã số; lý do lựa chọn đề tài/hướng nghiên cứu; tổng quan công trình khoa học đã được công bố về đề tài hoặc hướng nghiên cứu; mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu dự kiến thực hiện; dự kiến đóng góp của đề tài nghiên cứu; dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh (nếu trúng tuyển); và đề xuất người hướng dẫn khoa học (nếu có).

 

Danh mục hướng nghiên cứu thuộc các ngành đào tạo tiến sĩ và tiêu chuẩn người hướng dẫn nghiên cứu sinh xem tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 của Thông báo này.

 

5.5. Có ít nhất một thư giới thiệu dự tuyển nghiên cứu sinh

 

Nhà khoa học giới thiệu dự tuyển nghiên cứu sinh phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

 

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

 

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;

 

c) Phương pháp làm việc;

 

d) Khả năng nghiên cứu;

 

đ) Khả năng làm việc theo nhóm;

 

e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

 

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;

 

h) Những nhận xét khác.

 

5.6. Được cơ quan công tác cử đi dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

 

Được giới thiệu dự tuyển nghiên cứu sinh nếu người dự tuyển là công chức, viên chức; hoặc cơ sở đào tạo (nơi sinh viên vừa tốt nghiệp); hoặc được xác nhận nhân thân bởi chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người làm nghề tự do). Riêng người dự tuyển là công dân nước ngoài có thể được giới thiệu bởi cơ quan quản lý nhân sự, cơ sở đào tạo bậc đại học/thạc sĩ hoặc đại sứ quán.

 

5.7. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính

 

Thí sinh trúng tuyển phải cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Thương mại (đóng học phí, hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

 

6. Kế hoạch tuyển sinh

 

6.1. Hồ sơ dự tuyển

 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

 

- Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ có xác nhận của cơ quan theo quy định tại mục 5.6 (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, theo mẫu M1);

 

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu M2có xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc thủ trưởng cơ quan công tác. Ảnh trên sơ yếu lý lịch phải đóng dấu giáp lai;

 

- Bản sao có chứng thực của các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

 

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học

 

+ Bằng và bảng điểm thạc sĩ (không yêu cầu đối với người dự tuyển tốt nghiệp đại học)

 

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài (nếu có)

 

+ Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).

 

- Bản gốc thư giới thiệu của nhà khoa học theo quy định tại Mục 5.5 (theo mẫu M3);

 

- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức) (theo mẫu M4);

 

- Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu M5);

 

- Dự thảo đề cương nghiên cứu theo quy định tại Mục 5.4 (theo mẫu M6);

 

- Bản photo bài báo của tác giả hoặc báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu của người dự tuyển. Lưu ý: Mỗi bài báo hoặc báo cáo khoa học cần được sao chụp trang bìa (tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học), trang mục lục và toàn bộ nội dung bài viết, riêng hội thảo khoa học thêm trang bìa cuối giấy phép xuất bản; Nếu có số bài báo hoặc báo cáo khoa học nhiều hơn quy định ở Mục 5.2, thì người dự tuyển cần đóng thành tập và sắp xếp theo trật tự của bản kê khai danh mục ở trang bìa (theo mẫu M7), trong đó tách rõ phần chấm điểm theo quy định (1 bài báo hoặc báo cáo khoa học) và phần chấm điểm thưởng (gồm các bài còn lại)

 

- 02 Ảnh 3x4, nền trắng, ghi rõ họ tên và ngày sinh của người dự tuyển sau ảnh.

 

6.2. Hướng dẫn quy trình và thủ tục nộp đăng ký dự tuyển trình độ tiến sĩ

 

Người dự tuyển tự tải các mẫu giấy tờ tại địa chỉ (https://saudaihoc.tmu.edu.vn/danh-muc/tuyen-sinh-tien-si-3526) và hoàn thành hồ sơ dự tuyển theo hướng dẫn. Riêng mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu M1) có thể xuất từ phần mềm đăng ký thành công hồ sơ trực tuyến của Trường Đại học Thương mại.

 

Việc nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh được thực hiện theo hai bước:

 

Bước 1: Đăng ký hồ sơ trực tuyến

 

- Người dự tuyển truy cập vào địa chỉ: https://tuyensinhsdh.tmu.edu.vn.

 

- Người dự tuyển nhập thông tin được yêu cầu (lưu ý: dấu * hiển thị tại những mục bắt buộc phải nhập dữ liệu).

 

- Ảnh cần tải lên phần mềm là ảnh 3x4 của người dự tuyển, phải giống với ảnh gửi kèm trong hồ sơ (bản giấy).

 

- Sau khi nhập dữ liệu, người dự tuyển xuất Phiếu dự tuyển (mẫu M1) với đầy đủ thông tin, định dạng lại trang in, in Phiếu dự tuyển dán ảnh và lấy dấu theo quy định.

 

- Thời gian khai hồ sơ trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến trước ngày nộp hồ sơ bản giấy.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ bản giấy

 

Hồ sơ chỉ được nhận khi có đủ các giấy tờ và được sắp xếp theo hướng dẫn tại mục 6.1. Khi nộp hồ sơ, người dự tuyển mang theo các loại giấy tờ gốc để đối chiếu.

 

Thời gian nộp hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu) trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2023 đến ngày 02/02/2024 và từ ngày 19/02/2024 đến ngày 22/3/2024

 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 101, nhà T, Viện Đào tạo Sau đại học –Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

- Lệ phí xét tuyển: 1.000.000 đồng. Nộp theo hình thức chuyển khoản.

 

- Người dự tuyển chuyển khoản lệ phí xét tuyển theo số tài khoản:

 

Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Thành

 

 

Số tài khoản: 1021493056

Chủ tài khoản: Trường Đại học Thương mại

Nội dung chuyển khoản: LPT37A Họ và tên_chuyên ngành (Ví dụ: LPT37A_Nguyen Van A_QLKT)

 

6.3. Thời gian xét tuyển và gửi giấy báo

 

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 26/3/2024 đến ngày 31/3/2024.

 

- Thời gian gửi thông báo dự tuyển (qua thư điện tử): ít nhất 7 ngày trước ngày xét tuyển.

 

6.4. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học

 

- Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 02/4/2024 đến ngày 05/4/2024.

 

- Nhập học và khai giảng: Dự kiến nhập học từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024. Khai giảng dự kiến từ ngày 17/6/2024 đến ngày 30/6/2024

 

7. Học phí trong quá trình học tập

 

Học phí được công bố theo Thông báo mức thu học phí hàng năm của Trường, mức tăng tối đa 10%/năm và được công bố công khai trên website của Nhà trường. Dự kiến mức học phí năm học 2024-2025 khoảng 40 triệu đồng đối với người học là công dân Việt Nam, 60 triệu đồng đối với người học có quốc tịch Lào và Campuchia, và 80 triệu đồng đối với người học có quốc tịch khác.

 

8. Thông tin tra cứu và liên hệ

 

8.1. Thông tin tra cứu

 

- Giới thiệu về các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại: Xem tại website https://saudaihoc.tmu.edu.vn, mục Đào tạo/Tiến sĩ.

 

- Thông báo tuyển sinh và các mẫu giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển: xem tại website https://saudaihoc.tmu.edu.vn, mục Đào tạo/Tiến sĩ/Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024.

 

- Thông tin liên hệ và công trình nghiên cứu của các nhà khoa học có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh: Xem tại website https://saudaihoc.tmu.edu.vn, mục Lý lịch Nhà khoa học.

 

8.2. Thông tin liên hệ

 

- Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng 101, nhà T–Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

- Điện thoại: Hotline/Zalo 090.1716.333 hoặc 0905.72.33.88

 

- Trang thông tin điện tử Trường Đại học Thương mại: https://tmu.edu.vn hoặc trang thông tin điện tử Viện Đào tạo Sau đại học: https://saudaihoc.tmu.edu.vn.