Thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 THÁNG 4 NĂM 2023

06/02/2023

ƯU ĐIM CA CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH XÉT TUYN:

Bng thc sĩ do Trường Đại hc Thương mi cp.

Xét tuyn h sơ và phng vn người d tuyn thay cho thi tuyn.

Thi gian hc linh hot, t chc dy và hc theo phương pháp đào to trc tiếp kết hp trc tuyến phù hp cho người đi làm.

H tr l phí thi cp Chng ch tiếng Anh Vstep bc 3 tr lên cho các thí sinh đăng kí d thi ti Trường Đại hc Thương mi (l phí được h tr sau khi thí sinh trúng tuyn và nhp hc).

H tr 10% hc phí toàn khoá hc đối vi sinh viên mi tt nghip Trường Đại hc Thương mi (01 năm k t ngày có Quyết định công nhn tt nghip đến ngày d tuyn).

Môi trường hc tp minh bch, không tiêu cc và cht lượng đào to không ngng được nâng cao

Đừng b l tm bng thc sĩ ca Trường Đại hc Thương mi - chiếc vé “thông hành” cc k giá tr cho tương lai vi các chuyên ngành:

Qun tr kinh doanh (150 ch tiêu)

Qun lý kinh tế (175 ch tiêu)

Qun tr nhân lc (30 ch tiêu) 

Marketing thương mi (30 ch tiêu)

Kế toán (30 ch tiêu)

Tài chính - Ngân hàng (125 ch tiêu)

Chi tiết thông tin tuyn sinh: https://tinyurl.com/4ptd6pmz

Hướng dn đăng ký và np h sơ: https://tinyurl.com/2cfujdsz

Đăng ký tư vn trc tuyến ti: https://saudaihoc.tmu.edu.vn/dang-ky-thong-tin-truc-tuyenhoc https://tinyurl.com/bdf56z8h

Phát hành và nhn h sơ: T ngày 21/11/2022 đến ngày 13/01/2023 và t ngày 30/01/2023 đến ngày 24/03/2023 - Vào gi hành chính các ngày làm vic (t th hai đến th sáu).

Đăng ký hc b sung: T ngày 21/11/2022 (đối vi thí sinh có bng đại hc thuc các ngành nhóm 2 ca Thông báo Tuyn sinh).

 

ĐỊA CH LIÊN H

Phòng Qun lý Sau Đại hc, Phòng 101 Tng 1, Nhà T, Trường Đại hc Thương mi, 79 H Tùng Mu, Hà Ni.

☎ Hotline/Zalo: 0901.716.333

Email: sdh@tmu.edu.vn

Website: saudaihoc.tmu.edu.vn