Thông báo

Thông báo mức thu học phí đại học chính quy được điều chỉnh cho các khóa K55,56,57,58 năm học 2022-2023

09/02/2023

Ngày 06//02/2023, Trường Đại học Thương mại đưa ra các thông báo số 97,98,99/TB-ĐHTM về việc mức thu học phí đại học chính quy được điều chỉnh cho các khóa K55,56,57,58 năm học 2022-2023.

Nội dung chi tiết có trong file dưới đây: