Thông báo

KẾT QUẢ NCKHSV VÀ HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ NCKHSV CỦA KHOA TCNH NĂM HỌC 2022-2023

04/03/2023
Sau những cân nhắc và đánh giá vô cùng kỹ lưỡng từ Hội đồng Khoa học Khoa Tài chính - Ngân hàng, các nhóm nghiên cứu xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện.
 
Hoạt động NCKHSV của Khoa TCNH năm 2022-2023 có 50 đề tài, trong đó có 5 sản phẩm đạt 90 điểm trở lên, 27 sản phẩm đạt 85 điểm trở lên và không có sản phẩm nào đạt dưới 80 điểm. Có thể nói đây là một năm thành công trong phong trào NCKH của Khoa TCNH.
 
Vào 8h ngày 9/3/2023, Khoa TCNH sẽ tổ chức "Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên” tại hội trường H3. Chúng mình hãy cùng nhau tham gia để nhìn lại xem hành trình đã qua ta có được gì. Và mục tiêu tới đây, chúng ta sẽ cần phải làm gì để các hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng đạt được nhiều thành tựu hơn trong tương lai.
 
Yêu cầu các nhóm sinh viên có sản phẩm trong danh sách trên có mặt trước 7h45 để tham dự hội nghị!
 
Danh sách kết quả NCKHSV của Khoa TCNH năm 2022-2023 có trong file đính kèm dưới đây: