Quay trở lại danh sách

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

09/09/2022 22:09

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Số:  979/TB-ĐHTM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019
                                        
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 như sau:
– Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
TT        Chuyên ngành                                     Mã số                          Chỉ tiêu dự kiến
1          Kinh doanh thương mại                      8340121                                  50
2          Kế toán                                                8340301                                  80
3          Quản lý kinh tế                                   8340410                                  80
4          Quản trị kinh doanh                            8340101                                  80
5          Tài chính – Ngân hàng                       8340201                                  80
6          Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    8810103                                  30
7          Quản trị  nhân lực                               8340404                                  50
– Hình thức và thời gian đào tạo:
      + Hình thức đào tạo: chính quy
      + Thời gian đào tạo: 2,0 năm
– Hình thức tuyển sinh:
      + Thi tuyển: đối với thí sinh là người Việt Nam
      + Xét tuyển: đối với thí sinh là người nước ngoài (có quy định riêng).
– Các môn thi:
       * Môn Kinh tế học
       * Môn cơ sở ngành
       * Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). Thí sinh có năng lực Tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ (Mục 3 – Thông báo tuyển sinh >>>  Download tại đây.)
– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh: Vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu), cụ thể:
– Phát hành hồ sơ: từ 08/11/2019 đến 28/2/2020 và từ 03/04/2020 đến 28/8/2020;
– Nhận hồ sơ: từ 12/11/2019 đến 28/2/2020 và từ 03/04/2020 đến 31/8/2020.
– Nhà trường chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Trường phát hành. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
a) Đơn xin dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ;
b) Bản sao có chứng thực bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học), bảng điểm đại học. Đối với thí sinh có bằng đại học hệ liên thông phải nộp cả bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung cấp/cao đẳng;
c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc thủ trưởng cơ quan công tác. Ảnh trên sơ yếu lý lịch phải đóng dấu giáp lai
d) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;
đ) Bản sao công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).
e) Các giấy tờ khác và lệ phí tuyển sinh theo quy định của Trường.
f) 4 ảnh (3 x 4). Ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh và cho vào phong bì (ghi họ tên, ngày sinh và chuyên ngành đăng ký dự thi ở ngoài phong bì). Ảnh trong phong bì và ảnh dán trên sơ yếu lý lịch phải cùng một loại ảnh.
– Thời gian đăng ký học bổ sung: Từ 12/11/2019 (đối với thí sinh có bằng đại học thuộc ngành khác)
– Thời gian và địa điểm thi: Dự kiến vào các ngày  28, 29/3/2020 và 26, 27/9/2020 tại Trường Đại học Thương mại.
– Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 9/4/2020 – 15/4/2020 (đợt 1) và 8/10/2020 – 15/10/2020 (đợt 2 nếu có).
– Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 28/4/2020 – 03/5/2020 (đợt 1) và 27/10/2020 – 01/11/2020 (đợt 2 nếu có).
                                                                                         K/T.HIỆU TRƯỞNG
                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                      PGS,TS. Nguyễn Hoàng

 
Ghi chú:
– Thí sinh có thể trực tiếp tải mẫu các loại hồ sơ đăng ký dự thi tại website của Trường theo địa chỉ (http://saudaihoc.tmu.edu.vn).
– Trường Đại học Thương mại không gửi Giấy báo thi tới từng thí sinh. Lịch thi chính thức và Danh sách thí sinh dự thi sẽ được đăng trên website của Trường theo địa chỉ trên (mục Tuyển sinh) đợt tháng 3 dự kiến ngày 9/3/2020 và đợt tháng 9 dự kiến ngày 7/9/2020. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 20/3/2020 cho đợt thi tháng 3/2020 và từ ngày 18/9/2020 cho đợt thi tháng 9/2020.
– Thời gian học các học phần bổ sung: dự kiến tổ chức vào thứ sáu, thứ bẩy, chủ nhật, bắt đầu từ 02/01/2020.
– Chương trình các học phần bổ sung trình độ đại học của từng chuyên ngành và các thông tin chi tiết khác xem trên Website của Trường, hoặc Bảng tin Khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương mại, hoặc liên hệ theo số máy của Văn phòng Khoa Sau đại học: 0243.7643219 (3000/788).
​​
Thông tin chi tiết và link download hồ sơ xin xem tại bài viết: http://saudaihoc.tmu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2020/