Quay trở lại danh sách

Lịch học tập tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2022 - 2023

09/09/2022 22:07

Lịch học tập tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2022 - 2023

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại thông báo lịch học tập tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2022 - 2023 các khóa 55, 56, 57

Nội dung chi tiết có trong ảnh dưới đây:
292399286 5467237726633029 2999107832105066719 n