Quay trở lại danh sách

ĐIỂM CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

14/07/2023 20:22

ĐIỂM CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển Đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức 200, 402a, 402b, 410