LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP K48
LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP K48 Tin hoạt động Ngày 13 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường H1, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức lễ bế giảng Khóa 48 Đại học chính quy 19/01/2016