DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

  •   19/08/2021 10:25:00 AM
  •   Đã xem: 362

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

  •   19/08/2021 10:12:00 AM
  •   Đã xem: 177

HỘI NGHỊ "BÁO CÁO KẾT QUẢ NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018"

HỘI NGHỊ "BÁO CÁO KẾT QUẢ NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018"

  •   19/08/2021 09:50:00 AM
  •   Đã xem: 122

Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường H3, khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Thương Mại đã tổ chức thành công hội nghị "BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018" 

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NCKH

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NCKH

  •   19/08/2021 09:44:00 AM
  •   Đã xem: 118

Ngày 27/03, vào 13h30 tại H2 trường Đại học Thương mại, khoa Tài chính ngân hàng tổ chức Hội nghị trao đổi phương pháp học tập và NCKH cho sinh viên K52H và Lễ trao học bổng TP-Bank.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

  •   19/08/2021 09:40:00 AM
  •   Đã xem: 124

Ngày 04/04/2017, vào 13h30 tại H3 trường Đại học Thương mại, Khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức “Hội nghị báo cáo kết quả NCKH của sinh viên năm 2016-2017”.

Đối tác
Flyer TMU (convert) 2 1
flab2
, . : 60