CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC

 •   28/10/2019 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 548

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính ngân hàng thương mại và Kế toán doanh nghiệp

 •   04/10/2019 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 0

Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính ngân hàng thương mại và Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy.

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính ngân hàng thương mại và Kế toán doanh nghiệp

 •   04/10/2019 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 0

Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính ngân hàng thương mại và Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy.

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP DỰ ÁN NHÓM - LỚP CLC 51HH

 •   30/09/2019 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 410

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 51H

 •   30/09/2019 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 433

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 49H

 •   30/09/2019 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 302

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 •   30/09/2019 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 422

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 •   30/09/2019 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 1624

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 •   28/05/2010 02:39:00 AM
 •   Đã xem: 873

Đối tác
flab2
, . : 60