Khoa H - Tài chính ngân hàng

http://tcnh.tmu.edu.vn


ĐẠI HỘI LIÊN CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019-2022

ĐẠI HỘI LIÊN CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019-2022

Sau một thi gian chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với sự quan tâm sâu sắc của Ban chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng và Chi uỷ, Ban chấp hành Đoàn trường, Đại hội Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 đã diễn ra rất khẩn trương, nghiêm túc và đạt được kết quả tốt đẹp.
Kết thúc phiên họp lần thứ nhất Liên chi đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư cùng các ủy viên trong Ban Chấp Hành Liên chi nhiệm kỳ 2019-2022:
+ Đ/c Vũ Xuân Thủy - Chi đoàn CBGV - Bí thư LCĐ
+ Đ/c Lê Ngọc Minh - Chi đoàn K53HH- Phó Bí thư LCĐ
+ Đ/c Lê Hà Trang - Chi đoàn CBGV - Uỷ viên
+ Đ/c Võ Thuỷ Tiên - Chi đoàn K53HH - Uỷ viên
+ Đ/c Nguyễn Vũ Đại - Chi đoàn K53H3 - Uỷ viên
+ Đ/c Phạm Văn Chiến - Chi đoàn K53H3 - Uỷ viên
+ Đ/c Nguyễn Lê Nam Phương- Chi đoàn K54H2 - Uỷ viên
+ Đ/c Đỗ Thị Phương Anh - Chi đoàn K54H2- Uỷ viên
+ Đ/c Đoàn Hải Trang- Chi đoàn K54H5 - Uỷ viên
+ Đ/c Hoàng Thị Hải Yến - Chi đoàn K54HC1 - Uỷ viên
+ Đ/c Đặng Thị Diễm Quỳnh - Chi đoàn K55HH1 - Uỷ viên
+ Đ/c Lê Long Nhật - Chi đoàn K55H2 - Uỷ viên
+Đ/c Vũ Như Quỳnh - Chi đoàn K55H4- Uỷ viên

Chúc cho ban chấp hành mới sẽ luôn có thật nhiều sức khoẻ, giữ vừng niềm tin nhiệt huyết tuổi trẻ để cố gắng hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đoàn trường giao phó.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội liên chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 - khoa H:
 

70298356 2707058135985805 7795497476261150720 o
 
71118190 2707058519319100 7736649986149974016 o
 
71501251 2707058385985780 3329190792223784960 o
 
71492841 2707058239319128 8998601095286620160 o
 
71372572 2707058605985758 3310629906370527232 o
 
71111276 2707058259319126 52888553700458496 o
 
71013052 2707058312652454 8526996089704808448 o
 
71885802 2707058499319102 971835916651855872 o
 
71221897 2707058565985762 4816369475261562880 o
 
, . : 60