THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: TÀI CHÍNH CÁ NHÂN - LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH TRONG BỐI CẢNH MỚI

Thứ sáu - 22/05/2020 15:48
TMU
TMU
Kính gửi: Các nhà khoa học
Hội thảo khoa học “Tài chính cá nhân - Lý thuyết và thực hành trong bối cảnh mới” được tổ chức dưới sự phối hợp của Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính, với Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là một trong chuỗi Hội thảo khoa học được tổ chức để hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Thương mại (1960-2020). Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự Hội thảo với nội dung chi tiết như sau:
1. Thời gian: 8h00 – 11h30, thứ Ba, ngày 09/6/2020.
2. Địa điểm: Phòng Hội thảo quốc tế, tầng 6 nhà F, Trường Đại học Thương mại, Số 79 Hồ Tùng Mậu, P Mai Dịch, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
3. Đơn vị đồng tổ chức:
- Trường Đại học Thương mại
- Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính

Thông tin chi tiết về đăng ký tham dự và chương trình hội thảo được đính kèm file dưới đây!
Đối tác
Flyer TMU (convert) 2 1
, . : 60