TỔNG KẾT HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM TRONG BỐI CÁNH MỚI”

TỔNG KẾT HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM TRONG BỐI CÁNH MỚI”

  •   13/10/2021 12:39
  •   13

Phát triển dịch vụ tài chính số đang ngày càng thể hiện là xu thế không thế đảo ngược, nhất là khi các quốc gia trên toàn cầu đã và đang trải nghiệm những thay đổi cũng như những thách thức chưa từng có tiền lệ đến từ đại dịch Covid-19. Việc ứng dụng nhiều hơn các công nghệ tiên tiến trong cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính sáng tạo được nhiều quốc gia trên thế giới chú trọng, trong đó có Việt Nam, để đối phó với cuộc khủng hoảng cũng như phát huy lợi thế để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển các dịch vụ tài chính trong tình hình mới cũng đi kèm không ít thách thức, đòi hỏi cần phải có thay đổi về thể chế, tăng cường đầu tư vốn, đổi mới công nghệ và nâng cao trình độ nhân lực,... Trong bối cảnh đó, việc cung cấp diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và các học giả thực hiện những nghiên cứu, trao đổi, phát triển những tri thức và kỹ năng thực hành mới, định hướng những cách thức mới giúp cho các nhà quản trị kinh doanh, các doanh nhân có thêm cơ sở để không ngừng sáng tạo dịch vụ đa dạng hóa, tích hợp và cải tiến công nghệ, cải tiến chất lượng nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm trong bối cảnh hiện nay và trong những năm tiếp theo là vô cùng cần thiết. Với mong muốn đó, Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển dịch vụ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm trong bối cảnh mới” do Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường ĐH Thương mại và Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính đồng tổ chức đã được hình thành dựa trên ý tưởng về sự hợp tác trong nghiên cứu khoa học của lãnh đạo 2 đơn vị, nhằm tạo môi trường trao đổi học thuật và nâng cao hơn nữa năng lực nghiên cứu khoa học của các giảng viên, nghiên cứu viên.

Đối tác
Flyer TMU (convert) 2 1
, . : 60