LÝ LỊCH KHOA HỌC- BỘ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chủ nhật - 20/05/2018 16:40
LÝ LỊCH KHOA HỌC- BỘ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. PGS.TS LÊ THỊ KIM NHUNG

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Lê Thị Kim Nhung                       Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 07/ 07/ 1967          Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán: Nam Đàn - Nghệ An                  Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                Năm bảo vệ: 2005
Nước nhận học vị: Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: Phó Giáo sư; Năm bổ nhiệm: 2010
Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng.
Đơn vị công tác hiện tại: Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại
E-mail: kimnhung2015@tmu.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Thương nghiệp (nay là Đại học Thương mại)
Ngành học chuyên môn: Hạch toán kế toán
Nước đào tạo: Việt Nam                                                     Năm tốt nghiệp: 1989
Bằng đại học 2:                                                                     Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ
Năm cấp bằng: 2000
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại
- Tiến sĩ chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng        Mã số : 5.02.09
Năm cấp bằng: 2006
Nơi đào tạo: Học viện Tài chính
Tên luận án: Hoàn thiện các giải pháp nhằm phát triển thị trường cho thuê tài chính Việt Nam
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh        Mức độ thành thạo: C
                         2.                             Mức độ thành thạo:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
 
Thời gian Nơi công tác Chức danh, công việc đảm nhiệm
Từ 1990 đến 1993 Bộ môn Kế toán - Tài chính, Khoa Kế toán - Tài chính DN, Trường ĐH Thương mại Giảng viên
1993 đến 10/2000 Bộ môn Tài chính - Tín dụng, Khoa Kế toán - Tài chính DN, Trường ĐH Thương mại Giảng viên
10/2000 đến 10/ 2003 Bộ môn Tài chính DN, Khoa Kế toán - Tài chính DN, Trường ĐH Thương mại Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn Tài chính DN
Từ 10/ 2003 đến 12/2006 Bộ môn Tài chính DN, Khoa Kế toán - Tài chính DN, Trường ĐH Thương mại Giảng viên, Trưởng bộ môn Tài chính DN
Từ 12/ 2006 đến 07/2007 Bộ môn Tài chính DN, Khoa Kế toán - Tài chính DN, Trường ĐH Thương mại Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Tài chính DN
Từ 8/2007 đến 6/2009 Bộ môn Tài chính DN, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Thương mại Giảng viên chính, Phó trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, kiêm Trưởng bộ môn Tài chính DN.
Từ 7/2009 đến 12/2012 Bộ môn Tài chính DN, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Thương mại Giảng viên chính, Phó trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng.
Từ 1/2013 đến 7/2016 Bộ môn Tài chính DN, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Thương mại Giảng viên chính, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng.
Từ 7/2016 đến nay Bộ môn Tài chính DN, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Thương mại Giảng viên cao cấp (hạng 1), Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng.
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 
STT Tên đề tài nghiên cứu
Lĩnh vực ứng dụng
Năm bắt đầu/ năm hoàn thành Đề tài cấp (Nhà nước, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Vận dụng ph­ương thức thanh toán tín dụng chứng từ trong hoạt động kinh doanh XNK 1997 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Một số giải pháp nhằm nâng cao HQ hoạt động tín dụng của các NHTM 2001 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế hoạt động của TTGDCK - TP HCM 2001/2002 Cấp Bộ, Mã số B2001-39-07 Thành viên tham gia
4 Một số giải pháp nhằm phát triển các phư­ơng thức cho thuê tài sản của các công ty CTTC ở Việt Nam 2003 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
5 Các giải pháp tài chính hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 2006/2008 Cấp Bộ TĐ, Mã số B2006-07-10TĐ Thành viên tham gia
6 Một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 2006/2008 Cấp Bộ, Mã số B2006-07-13 Chủ nhiệm đề tài
7 Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân nhằm đáp ứng mục tiêu của Luật quản lý thuế trong giai đoạn hiện nay. 2009/2010 Cấp Bộ, Mã số  B2009-07-80 Chủ nhiệm đề tài
8 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về thuế Thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay. 2011/2013 Cấp Bộ, Mã số B2011-07-02 Chủ nhiệm đề tài
2. Các công trình khoa học đã công bố (từ 2010 ànay)
 
STT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của các NHTM Việt Nam 2010 Tạp chí Khoa học Thương mại
2 Những vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam sau khi thực hiện cam kết WTO 2010 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia tại ĐHTM
3 Đánh giá kết quả học tập theo quá trình – Một khâu quan trọng của quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ 2010 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường ĐHTM
 
4 Thuế thu nhập cá nhân sau 2 năm thực hiện - Một số bất cập này sinh và hướng giải quyết 4/2011 Tạp chí Ngân hàng
5 Quản lý thu Thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng và giải pháp 4/2011 Tạp chí Khoa học Thương mại
6 Tài chính vi mô - Công cụ xóa đói giảm nghèo 6/2012 Tạp chí Tài chính doanh nghiệp
7 Phát triển dịch vụ tài chính vi mô trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam 10/2012 Tạp chí Khoa học Thương mại
8 Vòng xoáy nợ công ở EU và bài học cho Việt Nam 6+7/2013 Tạp chí Tài chính doanh nghiệp
9 Quản lý thuế Thu nhập cá nhân – Bài học từ Nhật, Pháp 8/2013 Tạp chí Tài chính doanh nghiệp
10 Khung hoảng nợ công ở IRELAND, nguyên nhân và hàm ý chính sách 8/2013 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
11 Đổi mới chính sách tài chính cho giáo dục đại học việt Nam trong quá trình Hội nhập quốc tế - Hội thảo KH quốc gia “Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học ở VN” 5/2015 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia tại ĐHTM. ISBN 978-604-59-2833-2
12 Chuyển học phí đại học sang cơ chế giá thị trường - Bài toán cho vấn đề tự chủ tài chính của các trường đại học công lập ở Việt Nam 5+6/2015 Tạp chí Tài chính doanh nghiệp
13 Phát triển thương hiệu và liên kết thương hiệu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 11/2015
Số 162
Tạp chí KH ĐT Ngân hàng
Đồng tác giả
14 Tín dụng phi chính thức đối với các hộ kinh doanh tại các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội và những vấn đề đặt ra – Hội thảo KH quốc tế “Kinh tế phi chính thức - Thực trạng và vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế” 11/2015 Kỷ yếu hội thảo KH quốc tế tại ĐHTM, Hà Nội
15 Hội nhập lĩnh vực tài chính ngân hàng trong AEC và TPP – Cơ hội và thách thức đối với các NHTM Việt Nam – Hội thảo KH quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập - Cơ  hội và thách thức” 4/2016
 
Kỷ yếu hội thảo KH quốc tế tại ĐH Kinh tế Huế.
ISBN: 978-604-86-9872-0
 
16 Cơ hội và thách thức đối với các NHTM Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu vào AEC và TPP 6/2016 Tạp chí Ngân hàng2. TS NGUYỄN THỊ MINH HẠNH
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hạnh                             Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 19/ 12/ 1973                       Nơi sinh: Thái Nguyên
Quê quán: Mỹ Đức – Hà Nội                                        Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                  Năm bảo vệ: 2011
Nước nhận học vị: Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                                  Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng.
Đơn vị công tác hiện tại: Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại
E-mail: hanhdhtm@tmu.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Thương mại
Ngành học chuyên môn: Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                               Năm tốt nghiệp: 1995
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ
Năm cấp bằng: 2001
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại
- Tiến sĩ chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Đại học Thương mại
Tên luận án: Tăng cường quản lý thuế của Tỉnh Thái Nguyên hiện nay theo tiếp cận quản lý kinh tế
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh        Mức độ thành thạo: C
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 5/1996 đến 9/2000 Bộ môn Tài chính - Tín dụng, Khoa Kế toán - Tài chính DN, Trường ĐH Thương mại Giảng viên
Từ 10/ 2000 đến 07/2007 Bộ môn Tài chính DN, Khoa Kế toán - Tài chính DN, Trường ĐH Thương mại Giảng viên
Từ 8/2007 đến 2/2011 Bộ môn Tài chính DN, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Thương mại Giảng viên
Từ 3/2011 đến 2/2013 Bộ môn Tài chính DN, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Thương mại Giảng viên chính
Từ 3/2013 đến nay Bộ môn Tài chính DN, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Thương mại Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng.
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 
STT Tên đề tài nghiên cứu
Lĩnh vực ứng dụng
Năm bắt đầu/ năm hoàn thành Đề tài cấp (Nhà nước, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu chè trong điều kiện hiện nay. 2003 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xác định thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp hiện nay. 2004 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 2006/2008 Cấp Bộ, Mã số B2006-07-13 Tham gia
4 Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân nhằm đáp ứng mục tiêu của Luật quản lý thuế trong giai đoạn hiện nay. 2009/2010 Cấp Bộ, Mã số  B2009-07-80 Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố
 
STT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm phát triển nguồn thu từ thuế của ngân sách Nhà nước trong bối cảnh Việt Nam hiện nay 2010 Tạp chí Thương Mại số 25
2 Đổi mới quản lý đối với tập đoàn kinh tế Nhà nước ở nước ta 2011 Tạp chí Thương Mại số 18
3 Làm gì để thực hiện hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 8-9% cho năm 2012 2012 Tạp chí Thương Mại số 16,17
4 Nợ xấu của ngân hàng – Nguyên nhân và giải pháp xử lý 2012 Tạp chi Thương Mại, số 30
5 Giải pháp sử dụng hiệu quả Quỹ Phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp 2014 Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, số 3
6 Giải pháp cho nguồn vốn tín dụng ngân hàng hiện nay 2014 Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, Số 2
7 Bàn về chính sách thuế với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 2014 Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, Số 11
8 Cần giải pháp đột phá trong cải cách thủ tục thuế 2015 Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 11
9 Phát triển dịch vụ đại lý thuế ở Việt Nam 2015 Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 14
10 Ổn định nguồn thu từ thuế khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TTP 2016 Hội thảo quốc tế, Đại học Thương mại
11 Một số nhận định về nguồn thu từ thuế khi Việt Nam tham gia TPP 2016 Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 10
12 Tác động của TPP đến nguồn thu từ thuế của NSNN Việt Nam 2016 Hội thảo quốc gia, ĐH Kinh tế quốc dân3. TS VŨ XUÂN DŨNG

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Vũ Xuân Dũng                Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 04/04/1973 Nơi sinh: Nam Định
Quê quán: Nam Trực - Nam Định  Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                    Năm bảo vệ: 2007
Nước nhận học vị: Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:       Năm bổ nhiệm: 
 
Chức vụ hiện tại: Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp.
Đơn vị công tác hiện tại: Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại
E-mail: xuandung-tcnh@tmu.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Thương mại
Ngành học chuyên môn: Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại
Nước đào tạo: Việt Nam                                                     Năm tốt nghiệp: 1994
Bằng đại học 2:                                                                     Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ
Năm cấp bằng: 2002
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại
- Tiến sĩ chuyên ngành: Quản lý kinh tế                                    Mã số :
Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại
Tên luận án: Một số giải pháp nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam hiện nay
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh        Mức độ thành thạo: trình độ C
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
 
Thời gian Nơi công tác Chức danh, công việc đảm nhiệm
1994 - 2007 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Kế toán – Tài chính, trường Đại học Thương mại Giảng viên
2007 - 2009 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Thương mại Giảng viên, Phó trưởng bộ môn
2009 - 2011 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Thương mại Giảng viên, Trưởng bộ môn Tài chính DN
2011 - Nay Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Thương mại Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Tài chính DN

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 2001/2002 Đề tài NCKH cấp Bộ, B2001 - 39 - 07 Thành viên tham gia
2 Các hành vi gian lận thuế - thực trạng và giải pháp ngăn ngừa và hạn chế (đề tài KHCN cấp trường 2003/2003 Đề tài cấp trường Chủ trì
3 Các giải pháp tài chính hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 2006/2007 Đề tài NCKH cấp Bộ, B2006-07-10TĐ Thành viên tham gia
4 Một số định chế pháp lý trong quản lý nhà nước đối với các loại hình và phương thức kinh doanh ngành hàng cơ kim khí, thực phẩm trên thị trường nội địa nước ta hiện nay 2007/2008 Đề tài NCKH cấp Bộ, Bộ Công thương Thành viên tham gia
5 Nghiên cứu tác động của nguồn vốn đầu tư nước ngoài đến sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam 2008/2009 Đề tài KHCN cấp Bộ, B2008-07-48 Chủ trì
6 Minh bạch trong công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2010/2011 Đề tài KHCN cấp Bộ, B2010-07-95 Thành viên tham gia
7 Hoàn thiện cơ chế giám sát tài chính các tập đoàn kinh tế nhà nước 2010/2011 Đề tài NCKH cấp bộ, B2010 - 07 -117TĐ Chủ trì
8 Nghiên cứu, đề xuất phương pháp giám sát tài chính đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay 2015 Đề tài NCKH cấp bộ, Bộ Công thương, 71.14.RD/HĐ-KHCN Thành viên tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố (từ 2006 ànay)
 
STT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan quản lý nhà nước đầu ngành chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam theo hướng nào 2006 Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, số 12
2 Tái cấu trúc vốn của các công ty ngành dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2010 Tạp chí Tài chính, số 02
3 Bàn về hướng đổi mới quản lý , giám sát các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập hiện nay 2012 Tạp chí Khoa học thương mại, số 46
4 Tiếp tục xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam theo hướng nào 2013 Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 82, tháng 5
5 Bàn về việc khắc phục các bất cập trong thu bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay 2013 Tạp chí ngân hàng, số 11, tháng 6
6 Bàn về mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam  2013 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 10
7 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - nhìn từ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân 2015 Tạp chí Công thương, số 3 tháng 3
8 Sử dụng chỉ số Z để đo lường và cảnh báo rủi ro phá sản của các công ty xây dựng thuộc Vinaconex 2016 Tạp chí Công thương, số 4 tháng 4
9 Dự báo tác động của Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương tới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 2016 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới”
10 Thực trạng hoạt động và phương hướng phát triển của các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam 2016 Tạp chí Khoa học thương mại, số 94 tháng 6
11 Thúc đẩy hoạt động mua bán và xử lý nợ xấu tại Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 2016 Tạp chí Khoa học thương mại, số 97 tháng 9


4. THS ĐỖ THỊ DIÊN
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: ĐỖ THỊ DIÊN                                 Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 06/01/1982            Nơi sinh: Thái Bình
Quê quán:  Quỳnh Sơn, Quỳnh Phụ, Thái Bình      Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ kinh tế                              
Năm, nước nhận học vị: 2012/Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                 Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Tài chính doanh nghiệp; Khoa Tài chính - Ngân hàng; Trường Đại học Thương Mại
Fax:                                                         Email: dothidien@tmu.edu.vn
 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại
Ngành học: Kế toán - Tài chính DNTM
Nước đào tạo: Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2:                                                        
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Viện Đại học  Mở Hà Nội
Ngành học: Tiếng Anh
Nước đào tạo: Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 2011
 
 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế Thương mại    Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại
 
 • Tiến sĩ chuyên ngành: hiện đang là nghiên cứu sinh     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại
 
 • Tên luận án: Phát triển dịch vụ tài chính vi mô tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ViệtNam
3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn     Mức độ sử dụng: đọc tài liệu
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
06/2005 – 08/2007 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên
Giảng dạy môn học Lý thuyết tài chính
08/2007 - nay Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Khoa Tài chính - Ngân hàng
Giảng viên
Giảng dạy môn Nhập môn Tài chính - Tiền tệ; Tài chính công; Tài chính DN; Tài chính vi mô
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
STT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Các giải pháp hoàn thiện chính sách thu BHXH ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 2006 - 2007 Cấp trường Chủ nhiệm
 đề tài
2 Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động thu bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - chi nhánh Hà Nội 2011 - 2012 Cấp trường Chủ nhiệm
 đề tài
3 Phát triển dịch vụ tài chính vi mô tại Việt Nam 20150- 2016 Cấp trường Chủ nhiệm
 đề tài
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
STT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Một số ý kiến nâng cao chất lượng giảng dạy “Nhập môn tài chính - tiền tệ” để đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 2008 Kỷ yếu hội thảo khoa học trường Đại học Thương Mại
2 Tương tác đa chiều đa đối tượng trong quy trình giảng lý thuyết và quản lý lớp học phần “Nhập môn Tài chính tiền tệ 2.2” 2008 Kỷ yếu hội thảo khoa học trường Đại học Thương Mại
3 Bàn về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thời kỳ khủng hoảng 2009 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Tài chính - Ngân hàng
4 Kinh nghiệm Bảo hiểm tiền gửi ở Mỹ và những vấn đề đặt ra đối với bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng 2009 Kỷ yếu hội nghị khoa học trường Đại học Thương Mại
5 Tiếp tục đổi mới quản lý chất lượng lớp học phần theo yêu cầu của cuộc vận động “hai không và phát huy giá trị văn hóa” 2010 Kỷ yếu hội nghị khoa học trường Đại học Thương Mại
6 Vấn nạn rửa tiền ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 2012 Tạp chí Khoa học Thương mại
7 Hoạt động tài chính vi mô - Kinh nghiệm trên thế giới và bài học cho Việt nam 2013 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Tài chính - Ngân hàng
8 Phát triển tài chính vi mô khu vực nông nghiệp nông thôn 2014 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Tài chính - Ngân hàng
9 Một số giải pháp phát triển tài chính vi mô cho người nghèo ở Việt Nam theo xu hướng thị trường 2015 Tạp chí công thương số 6/2015
10 Phát huy vai trò của Tài chính vi mô đối với nền kinh tế xã hội 2016 Tạp chí công thương số 5/20165. THS LÊ HÀ TRANG
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: LÊ HÀ TRANG                                               Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1984                           Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán:  Hưng Lộc - TP Vinh - Nghệ an               Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ kinh tế                                  
Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                    Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Tài chính doanh nghiệp; Khoa Tài chính - Ngân hàng; Trường Đại học Thương Mại
Fax:                                                                                Email: lehatrang@tmu.edu.vn
 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại
Ngành học: Kế toán - Tài chính
Nước đào tạo: Việt Nam                                                               Năm tốt nghiệp: 2006
 
 1. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán                                             Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại
 
3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn Mức độ sử dụng: IELTS 5.5
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
11/2007 - nay Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
 Khoa Tài chính - Ngân hàng
Giảng viên
Giảng dạy môn Nhập môn Tài chính - Tiền tệ; Tài chính công; Tài chính DN;
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phát triển chứng khoán phái sinh cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 2010-2012 Cấp Bộ Thành viên
2 Đề xuất một số chỉ tiêu đánh giá sự lành mạnh về tài chính của các công ty cổ phần trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO 2009-2010 Cấp trường Chủ nhiệm
 đề tài
3 Hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay 2015-2016 Cấp trường Chủ nhiệm
đề tài
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Lý thuyết trò chơi áp dụng cho các nhà đầu tư chiến lược trong đàm phán IPO Vietcombank 2008 Tạp chí Chứng khoán Việt Nam số 1,2  (02/2008)
2 Dự báo lãi suất có thể giảm thêm 0,5% trong quý III 2013 Thời báo Tài chính số 65 năm 2013
3 VAMC: Trái phiếu hay giấy nợ 2013 Tạp chí Tài chính doanh nghiệp Số 6 năm 2013
4 Bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2014 Tạp chí Tài chính Số 5(595)/2014
5 Thị trường bảo hiểm Việt Nam - Những vấn đề đặt ra 2015 Tạp chí Ngân hàng Số tháng 5/2015
6 Giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh mới của hội nhập 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế Việt Nam 2015: Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập”
7 Liên kết với doanh nghiệp - Điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học 2015 Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam”
8 Giải pháp liên kết vùng trong hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thành phố Đà Nẵng 2015 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Định hướng và giải pháp liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung"
9 Khả năng sinh lời từ hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay 2016 Tạp chí Kinh tế và dự báo Số tháng 9/2016
 10 Change management in Asia - Pacific insurance companies in the intergration era 2016 Kỷ yếu hội thảo quốc tế Đại học Thương mại và Đại học Nam Hoa - Đài Loan phối hợp tổ chức5. THS LÊ THANH HUYỀN
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Lê Thanh Huyền             Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 24/04/1987         Nơi sinh: Nam Định 
Quê quán: Trực Ninh – Nam Định              Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                               Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                   Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, khoa Tài chính ngân hàng , Trường Đại học Thương Mại
Fax:                                                                    Email: lethanhhuyen@tmu.edu.vn
 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:
Hệ đào tạo: chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học: Tài chính – Ngân hàng
Nước đào tạo:  Việt Nam                                        Năm tốt nghiệp: 2009
 
 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng         Năm cấp bằng: 2014
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng anh
2. Tiếng Pháp
 
Mức độ sử dụng: IELTS 6.0
Mức độ sử dụng: Delf B2
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ năm 2009-nay  Bộ môn tài chính doanh nghiệp Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu về dịch vụ bảo hiểm liên kết đầu tư của các công ty bảo hiểm tại Việt Nam. 2011 - 2012 Đề tài cấp trường  Chủ nhiệm đề tài
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Một số vấn đề đặt ra đối với tài chính vi mô hiện nay 2015 Hội thảo Khoa học Quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu trẻ khối kinh tế và kinh doanh “Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hoá” lần thứ nhất năm 2015
2 Sinh viên với kênh tín dụng phi chính thức 2015 Hội thảo khoa học quốc tế tại Hà Nội " Kinh tế phi chính thức - Thực trạng và vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế", T11/2015
3 Bàn về liên kết kinh tế vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng 2015 Hội thảo Định hướng và giải pháp liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung do trường đại học Đà Nẵng tổ chức
4 Bàn về nguồn lực tài chính cho các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay
 
2015 Hội thảo quốc gia  “Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam/2015”
5 Innovation in small and medium enterprises in the context of integration: a case of Vietnam, 2016, UK Asean innovation conference 2016 Kỷ yếu hội thảo quốc tế - UK Asean innovation conference
 
6 Textile and apparel industry in the context of integration a case of Vietnam 2016 Kỷ yếu hội thảo quốc tế - trường đại học Nam Hoa – Đài Loan
7  Tìm vốn cho hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 2016 Kỷ yếu hội thảo quốc tế - Bộ kế hoạch và đầu tư6. THS NGUYỄN THÙY LINH
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THÙY LINH                 Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 04/03/1976                     Nơi sinh: Hà nội
Quê quán: Vĩnh Linh – Quảng Trị                           Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc Sỹ;    Năm, nước nhận học vị: 2008, Đài loan
Chức danh khoa học cao nhất:                              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp
 Khoa Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Thương mại
Email: thuylinhnguyen@tmu.edu.vn
 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:
Hệ đào tạo:         Chính quy
Nơi đào tạo:       Trường Đại học Tài chính Kế toán
Ngành học:         Kế toán     
Nước đào tạo:    Việt nam                                       Năm tốt nghiệp: 1998
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:
 
 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh                           Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường Đại học Shute – Đài loan
 
 • Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
 
 • Tên luận án:


 
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Thành thạo

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2000 - 2007 Bộ môn Tài chính Tín dụng Giảng dạy
2007-nay Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp Giảng dạy
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ của các Ngân hàng Thương Mại Việt nam” 2007/2008 Cấp Bộ
MS: B2006-07-13
Thành viên tham gia
2 Nghiên cứu về các yếu tố tác động quá trình thu hút vốn FDI vào địa bàn Hà nội 2010/2011 Cấp Bộ
MS B2010-07-102
Chủ nhiệm đề tài
3 Các hành vi gian lận thuế - thực trạng và giải pháp ngăn ngừa và hạn chế 2002/2003 Cấp Trường Thành viên tham gia
4 Một số giải pháp phát triển hoạt động công ty Bảo Việt Nhân Thọ 2008/2009 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
5 Nghiên cứu các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ - vận dụng trong kiểm soát lạm phát của NHNN Việt Nam 2013/2014 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 An Empirical Analysis of the key Factors that Influence Vietnamese Inflation and the Solution Methods 2008 Hội thảo BMIS 2008 – Đài loan
2 Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu – hình thức hỗ trợ xuất khẩu mới phù hợp với cam kết gia nhập WTO 2008 Hội thảo Khoa học Khoa Tài chính Ngân hàng
3 Một vài trao đổi về giờ thảo luận trong chương trình học chế tín chỉ 2009 Hội thảo Khoa học trường Đại học Thương mại
4 Giới thiệu về sản phẩm bảo hiểm liên kết - Một sản phẩm mới của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam 2010 Thông tin Khoa học Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp
5 A Research on Abnormal Return of IPOs Companies in Vietnam Stock Market in the period of 2000-2009 2010 Hội thảo BMIS 2010 – Đài loan
6 Ngoại tệ hóa hoạt động ngân hàng - Những vấn đề đặt ra ở Việt nam hiện nay 2010 Thông tin Khoa học Khoa Tài chính Ngân hàng
7 Một vài trao đổi về tổ chức giờ thảo luận của Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp trong chương trình học chế tín chỉ 2010 Hội thảo Khoa học trường Đại học Thương Mại
8 Individual factors affecting knowledge sharing practice in Vietnam organizations 2011 Hội thảo KH quốc tế tại trường ĐHTM
9 Đánh giá khá quát cơ chế giám sát tài chính tập đoàn kinh tế ở Viêt nam 2011 Hội thảo KH Khoa Tài chính Ngân hàng
10 Effect of communication competence on knowledge sharing in Vietnam organizations 2011 Hôi thảo ACME 2011 – Đài Loan
11 The Impact of Interest Rate on CPI in Vietnam recently 2014 Hôi thảo ACME 2014 – Đài Loan
12 Non-Interest Income in Diversification Phenominon of Banking: A Casestudy of Vietnam Banking Industry 2014 Hội thảo BMIS 2014 – Đài loan
13 A Research on Using Indirect- Tools of Monetary Policy to Stabilize Inflation in Vietnam 2015 Hội thảo YICEM 2015 – Đài loan
14 Một số hình thức cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ Việt nam 2015 Hội nghị thông tin KH Khoa TCNH 2015
 
15 Inflation targeting, exchange rate shocks and output: A study from Vietnam 2016 Hội thảo YICEM 2016 – Đài loan
16 An Empirical Case Study of Using Indirect Tools to Adjust CPI in Vietnam 2016 Hội thảo BMIS 2016 – Đài loan
7. TS NGUYỄN THANH HUYỀN

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THANH HUYỀN          Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1977                  Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán:  Hưng Lam - Hưng Nguyên - Nghệ an
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ kinh tế
Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Tài chính doanh nghiệp; Khoa Tài chính - Ngân hàng; Trường Đại học Thương Mại
Fax:                                                                  Email: thanhhuyen-tcnh@tmu.edu.vn
 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại
Ngành học: Kế toán – Tài chính DNTM
Nước đào tạo: Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 1999
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:
 
 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng          Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 
 • Tiến sĩ chuyên ngành: Quản lý kinh tế                        Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại
 
 • Tên luận án: Chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nay.
3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: B2
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
01/2000 – 08/2007 Bộ môn Tài chính tín dụng
Khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên giảng dạy môn học Lý thuyết tài chính, Thị trường CK
08/2007 -10/2016 Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
 Khoa Tài chính - Ngân hàng
Giảng viên
Giảng dạy môn Nhập môn Tài chính - Tiền tệ; Tài chính công; Tài chính DN; Thuế DN; Kinh tế học tiền tệ, ngân hàng và TTTC
11/2016 đến nay Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
 Khoa Tài chính - Ngân hàng
Phó trưởng bộ môn
Giảng dạy môn Nhập môn Tài chính - Tiền tệ; Tài chính công; Tài chính DN; Thuế DN; Kinh tế học tiền tệ, ngân hàng và TTTC

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ của các NHTM Việt Nam 2006-2008 Cấp Bộ, B2006-07-13 Thành viên
2 Nghiên cứu tác động của nguồn vốn đầu tư nước ngoài đến sự phát triển bền vững TTCK Việt Nam 2008-2009 Cấp Bộ, B2008-07-48 Thành viên
3 Một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế xuất khẩu đối với hàng dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO 2007-2008 Cấp trường Chủ nhiệm
 đề tài
4 Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với DNNVV tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ba Đình 2008-2009 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
5 Nghiên cứu về các yếu tố tác động quá trình thu hút vốn FDI vào địa bàn Hà Nội 2010-2011 Cấp Bộ, B2010-07-102 Thành viên
6 Hoàn thiện cơ chế giám sát tài chính các tập đoàn kinh tế Nhà nước 2010-2011
 
Cấp Bộ, B2010-07-117TĐ Thành viên
7 Hoàn thiện công tác lập hồ sơ vay vốn của các DNNVV thuộc ngành công thương trên địa bàn quân Hai Bà Trưng 2010-2011 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
8 Chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán vàng miếng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nay 2013-2014 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Một vài trao đổi về tương tác giữa giáo viên và sinh viên trong quy trình giảng lý thuyết và tổ chức giờ thảo luận của học phần Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 2009 Kỷ yếu hội thảo khoa học trường Đại học Thương Mại
2 Những đổi mới trong quy trình giảng lý thuyết và tổ chức giờ thảo luận của học phần Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 1.2 2010 Kỷ yếu hội thảo khoa học trường Đại học Thương Mại
3 Giám sát tài chính đối với các DN bảo hiểm Việt Nam giai đoạn hiện nay 2011 Hội thảo khoa học khoa Tài chính – Ngân hàng
4 Chính sách quản lý Nhà nước đối với thị trường vàng trong giai đoạn hội nhập 2012 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế
5 Ảnh hưởng của Nghị định 24/NĐ-CP đến thị trường vàng Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện chính sách 2014 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế
6 Kinh nghiệm một số nước về quản lý thị trường vàng và bài học đối với Việt Nam 2014 Tạp chí Ngân hàng – NHNN Việt Nam số 11 (06/2014)
7 Phát triển thị trường vàng ổn định và bền vững 2014 Tạp chí Kinh tế và Dự báo- Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 16 (08/2014)
8 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay 2015 Tạp chí Khoa học thương mại số 10+11/2015
9 Một số đề xuất nhằm phát triển kinh tế phi chính thức ở Việt Nam 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế
10 Giải pháp phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 2016 Tạp chí Công thương số 12 (12/2016)

9. THS TRẦN THỊ THU TRANG
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trần Thị Thu Trang                    Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 21/12/1986          Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Lý Nhân – Hà Nam                    Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                              
Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                   Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Fax:                                                                    Email: tranthithutrang@tmu.edu.com
 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:
Hệ đào tạo: chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại
Ngành học: Kế toán tài chính
Nước đào tạo:  Việt Nam                                        Năm tốt nghiệp: 2008
 
 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành:   Kế toán                       Năm cấp bằng: 2011
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng anh
 
Mức độ sử dụng: IELTS 6.5
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ năm 2008-nay  Bộ môn tài chính doanh nghiệp Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1  Trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO 2010-2011 Đề tài cấp trường  Chủ nhiệm đề tài
2  Nghiên cứu về tín dụng vi mô- lý luận và thực tiễn ở Việt Nam 2012-2013 Đề tài cấp trường  Chủ nhiệm đề tài
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Lợi thế và bất lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài thời kỳ hội nhập 2012 Hội thảo quốc tế  “Hội nhập cơ hội và thách thức”
 
2 Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo phục vụ cho phát triển nguồn nhân lực ở Sơn La trong giai đoạn hội nhập 2012 Hội thảo quốc gia “Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập”
3 Phát triển tín dụng vi mô ở Việt Nam thời kỳ hội nhập 2013 Hội thảo quốc tế “Hội nhập: Cơ hội và thách thức”
4 Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam hiện nay 2013 Hội thảo quốc gia “Tăng trưởng xanh trong thời kỳ toàn cầu hóa
5 Tiếp cận vốn của các ngân hàng thương mại – Bài toán khó đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn hiện nay 2014 Hội thảo quốc gia “Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”
 
6 Một số vấn đề đặt ra đối với tài chính vi mô ở Việt Nam hiện nay 2015 Hội thảo quốc gia – Kinh tế quốc dân
7 Bàn về liên kết kinh tế vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng 2015 Hội thảo quốc gia – Trường Đại học Đà Nẵng
8 Sinh viên với kênh tín dụng phi chính thức 2015  Hội thảo quốc tế “Nền kinh tế phi chính thức”
9 Bàn về nguồn lực tài chính cho các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay
 
2015 Hội thảo quốc gia  “Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam/2015”
10 Innovation in small and medium enterprises in the context of integration: a case of Vietnam, 2016, UK Asean innovation conference 2016 Kỷ yếu hội thảo quốc tế - UK Asean innovation conference
 
11 Textile and apparel industry in the context of integration a case of Vietnam 2016 Kỷ yếu hội thảo quốc tế - trường đại học Nam Hoa – Đài Loan
12  Tìm vốn cho hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 2016 Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong trung hạn” - Bộ kế hoạch và đầu tư10. THS TRỊNH NAM THAO
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN HỮU THAO            Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1986              Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc                 Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                              Năm bảo vệ: 2012
Nước nhận học vị: New Zealand
Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sỹ
Chức vụ hiện tại: Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại: Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại
E-mail: thao.vcu@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Thương mại
Ngành học chuyên môn: Kế toán tài chính
Nước đào tạo: Việt Nam                                                     Năm tốt nghiệp: 2008
Bằng đại học 2:                                                                     Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính ứng dụng
Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Victoria, New Zealand
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh        Mức độ thành thạo: Advanced
                         2.                             Mức độ thành thạo:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
 
Thời gian Nơi công tác Chức danh, công việc đảm nhiệm
Từ 2008 đến 2010 Bộ môn Tài chính DN, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Thương mại Giảng viên
2010 - 2012 Theo học thạc sỹ tại trường đại học Victoria, New Zealand  
2013 - 2016 Bộ môn Tài chính DN, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Thương mại Giảng viên
2016- Nay Theo học tiến sỹ tại trường đại học Waikato, New Zealand  
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 
STT Tên đề tài nghiên cứu
Lĩnh vực ứng dụng
Năm bắt đầu/ năm hoàn thành Đề tài cấp (Nhà nước, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đề xuất một số chỉ tiêu đánh giá sự lành mạnh hóa về tài chính của công ty cổ phần trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO 2010-2011 Cấp Trường Đồng tác giả

2. Các công trình khoa học đã công bố (từ 2010 ànay)
 
STT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) với cuộc khủng hoảng nợ công 2013 Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 7/2013 (ISSN: 0868-3581)
2 Đầu tư vào Myanmar: Cơ hội và Thách thức 2013 Tạp chí Thông tin và Phát triển, số 10/2013 (ISSN: 1859-2678)
3 Nhận diện các nhóm lợi ích 2013 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 17/2013 (ISSN: 1859-4794)
4 Vực dậy thị trường bất động sản sau khủng hoảng: kinh nghiệm Thái Lan và bài học đối với Việt Nam 2014 Tạp chí Thông tin và Phát triển, số 10/2014
 (ISSN: 1859-2678)
5 Forecasting the volatility of Vietnam stock market
 
2015 Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 3/2015 (ISSN: 0868-3581)11. THS VŨ XUÂN THỦY
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:      VŨ XUÂN THỦY                  Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:        26/07/1984        Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán:      Xuân Trường – Nam Định               Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:   Thạc sĩ                               
Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                   Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thương Mại
Fax:                                                                      Email: vuthuy2607@tmu.edu.vn
                                                                                                vuthuy2607@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:
Hệ đào tạo:   Đại học chính quy    
Nơi đào tạo:  Học Viện Tài chính
Ngành học:    Tài chính – ngân hàng         
Nước đào tạo: Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 2007
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
 
 • Thạc sĩ chuyên ngành:   Kinh tế Tài chính – ngân hàng         Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Học viện Tài chính
 
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Thành thạo

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2007 - nay Giảng viên Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Thương mại Giảng dạy, Nghiên cứu
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
3. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Giải pháp phát triển hoạt động bảo hiểm nhân thọ tại công ty Bảo Việt nhân thọ 2009/2010 Cấp trường Chủ nhiệm
2 Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân nhằm đáp ứng mục tiêu của Luật quản lý thuế trong giai đoạn hiện nay 2009/2010 Đề tài cấp Bộ, Mã số B2009-07-08 Thành viên tham gia
3 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý NN về Thuế TNCN 2012/2013 Đề tài cấp Bộ, Mã số (B2011-07-02) Thư ký đề tài
4 Ứng dụng lý thuyết EVA trong việc thiết kế chính sách chi trả cho các nhà quản lý công ty cổ phần niêm yết Việt Nam 2015/2016 Cấp trường Chủ nhiệm
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Đào tạo cử nhân TC -NH với vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam sau khi gia nhập WTO  2008
 
Hội thảo Khoa học Khoa Tài chính Ngân hàng
2 Thực trạng quản lý Chất thải rắn ở Việt Nam hiện nay 2013 Hội thảo khoa học Quốc Gia trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
3 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông xanh ë ViÖt Nam hiÖn nay 2013 Hội thảo khoa học Quốc Gia trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
4 Xây dựng hệ thống chi trả cho các nhà quản lý nhằm nâng cao giá trị các công ty cổ phần ở nước ta hiện nay 2014 Hội thảo khoa học Quốc tế trường Đại học Thương mại
5 Vai trò cố vấn học tập với vấn đề đáp ứng chuẩn đầu ra của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng 2015 Hội thảo khoa học cấp trường Đại học Thương Mại
6 Thực trạng thị trường tín dụng chính thức và phi chính thức ở khu vực nông thôn Việt Nam hiện nay 2016 Hội thảo khoa học Quốc tế trường Đại học Thương Mại
7 Phát huy vai trò của người giảng viên Đại học trong điều kiện tự chủ tự chịu trách nhiệm 2017 Hội thao khoa học Quốc Gia trường Đại học Thương Mại

 
Đối tác
Flyer TMU (convert) 2 1
flab2
, . : 60