ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Chủ nhật - 20/05/2018 16:26
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
  1. Nghiên cứu sự phát triển của các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm trên thị trường tài chính Việt Nam.
  2. Nghiên cứu các vấn đề về thị trường chứng khoán Việt Nam: hàng hóa, các tổ chức kinh doanh, môi trường pháp lý và quản lý nhà nước.
  3. Nghiên cứu các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tài chính công tại Việt Nam và các nước đang phát triển.
  4. Nghiên cứu các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tài chính vi mô tại Việt Nam và các nước đang phát triển.
  5. Nghiên cứu các vấn đề về quản trị tài chính doanh nghiệp và về quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng.

Những tin mới hơn

Đối tác
Flyer TMU (convert) 2 1
flab2
, . : 60